ШЖҚ "Еңбекшіқазақ көп бейінді орталық аудандық ауруханасы" КМК

Корпоративті құжаттар

enkaz_admin

Классификатор внутренних документов

Кодекс деловой этики

Положение об информационной политике

Правила информационного наполнения интернет
Положение об исполнительном органе

Положение о Наблюдательном совете 

Положение о секретаре Наблюдательного совета

Программа  стратегического  развития

Отчет о доходах и расходах за 1 полугодие 2023 года

ШЖҚ «Еңбекшіқазақ көпбейінді аудандық орталық ауруханасы» МКК-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплеанс-қызмет туралы ережесі

ШЖҚ»Еңбекшіқазақ көпбейінді орталық аудандық ауруханасы» МКК-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

ШЖҚ «Еңбекшіқазақ көпбейінді орталық аудандық ауруханасы» МКК-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі Нұсқаулығы

ШЖҚ «Еңбекшіқазақ көпбейінді орталық аудандық ауруханасы» МКК-ның қызметкерлерін ақпараттандыру тәртібі

ШЖҚ «Еңбекшіқазақ көпбейінді орталық аудандық ауруханасы» МКК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты

ШЖҚ «Еңбекшіқазақ көпбейінді орталық аудандық ауруханасы» МКК-да мүдделер қақтығысын анықтау және шешу саясаты

ШЖҚ «Еңбекшіқазақ көпбейінді орталық аудандық ауруханасы» МКК корпоративтік этика және мінез-құлық қағидалары